CALON-CALON PARTI MUDA

Hidup lebih baik untuk Kota Marudu

Shahrizal Denci - P168 Kota Marudu

Jalan TEGAK

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman - P146 Muar

#Masjid Tanah Kita Punya

Mutalib Uthman - P134 Masjid Tanah