YB Amira Aisya Binti Abd Aziz

Pemangku Presiden

Amira Aisya ialah seorang ahli politik yang komited kepada pemerkasaan wanita, memberdayakan belia, memperjuangkan hak kanak-kanak, dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat.

Beliau kini berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) bagi kawasan Puteri Wangsa di Dewan Undangan Negeri Johor dan merupakan seorang pengasas bersama MUDA.

Dengan tumpuan yang kukuh terhadap inisiatif pendidikan dan komitmen untuk melayani penduduk kawasannya, Amira Aisya turut memberikan tumpuan kepada pemerkasaan wanita, mendorong kesaksamaan gender dan memastikan keterlibatan aktif wanita dalam proses pembangunan negara.

Scroll to Top