0
JUMLAH AHLI
0
LELAKI
0
WANITA
0
WAKIL RAKYAT

ARTIKEL DAN BERITA

Tak Mahu Mansuh AUKU?

Protes terkini yang dianjurkan oleh Ikatan Demokratik Mahasiswa Malaysia telah menimbulkan pelbagai diskusi dan perbahasan mengenai undang-undang kuno Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang

Read More »

ANTI LOMPAT PARTI

MUDA mengajukan pelaksanaan pilihanraya penarikan semula. MUDA mempercayai bahawa sekiranya seorang Ahli Parlimen tidak lagi mengikut nilai perjuangan parti mereka dan berhasrat untuk menukar parti,

Read More »

CUKAI KEUNTUNGAN BESAR

MUDA mengajukan pelaksanaan Cukai Keuntungan Besar terhadap industri tertentu yang memperolehi keuntungan luar biasa disebabkan keadaan ekonomi dan bukan kerana inovasi dalam proses operasi atau

Read More »

5 ASAS MUDA

1

PERWAKILAN
DEMOKRATIK

Masyarakat Malaysia sudah lama terpinggir daripada struktur kuasa dan proses pembuatan keputusan dalam negara dan pembangunan dasar. Ia termasuk golongan belia, wanita, orang asli dan warga minoriti. Proses monopoli dan hierarki kuasa perlu diratakan, supaya suara dan idea yang baru dapat menentukan hala tuju dan masa depan Malaysia, dan MUDA adalah wadah utama dalam memimpin perjuangan ini.

2

Keadilan
Ekonomi

Pembentukan sistem pengagihan semula kekayaan yang saksama untuk setiap lapisan dan sektor masyarakat di Malaysia. Pelaksanaan jaringan keselamatan sosial yang rentas etnik, agama, geografi dan lokasi, termasuk hak dan bantuan kebajikan untuk golongan miskin dan terpinggir dalam masyarakat.

3

Politik
Baru

Politik baru mementingkan nilai dan praktik demokratik, membangunkan demokrasi akar umbi bagi memberdayakan komuniti dan ahli dalam parti. Bertumpu kepada isu-isu yang terdekat, dan menghasilkan penyelesaian dan rencana gerak kerja yang lebih relevan dan berguna kepada keadaan dan daerah setempat.

4

Martabat
Manusia

Kemajuan dan ketamadunan, bersama teras dan kompas moral sebuah masyarakat bergantung kepada cara ahli-ahlinya menjaga dan memberi perhatian terhadap nilai kemanusiaan untuk seluruh warganya termasuk komuniti-komuniti yang paling terpinggir dan memerlukan, dan secara sosial dan sejarahnya didiskriminasi.

5

Parti untuk Semua
Rakyat Malaysia

Politik nilai yang rentas etnik, agama, geografi dan lingkungan umur adalah masa depan negara Malaysia. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai latar belakang, keturunan, kepercayaan, budaya dan fahaman. Kepelbagaian ini adalah keadaan yang seharusnya diraikan dan dipertahankan, dan bukan dianggap sebagai beban dan sumber serta percikan untuk memecahbelahkan masyarakat Malaysia.

MAKLUMAT TERKINI